Issue: 05'2014

05'2014 The issue of the journal overviews the international project World Space Observatory Ultraviolet, which is a joint Russian-Spanish collaboration. The issue comprises the articles giving an overall picture of the Spektr UF space system, of the planned experiments and perspective trends for astrophysical studies in UV-range of electromagnetic spectrum.

Download:

PDF
18779

Contents:

Shustov B.M., Sachkov M.E., Boyarchuk A.A., Moisheev A.A., Gomez de Castro A.I.
Space Prospects for Study the Universe: The «Spektr-UF» Project

Moisheev .., Babyshkin V.E., Martynov B.N., Skripunov .V., Ivanov .V.
Design concept of «Spektr-UF» Spacecraft

Sheikhet .I., Kornoukhov V.S., Moisheev .., Pogodin .V.
Selection of initial parameters of «Spektr-UF» Spacecraft operational orbit

Gubanov I.P., Artyukhov .I., Molodtsov V..
Management of «Spektr-UF» SC onboard systems’ operating

Sachkov .., Shustov B.., Moisheev .., Vlasenko .V. et al.
Scientific Instrumentation Complex of the «Spektr-UF» Observatory

Kazakevich Yu.V., Shustov B.., Sachkov .., Malkov .Yu. et al.
Ground segment of «Spektr-UF» Space Observatory

Moisheev A.A., Iliyasov M.F., Zverev A.V., Rykov E.V., Alekseev S.V.
Special features of -170 telescope’s structure

Yaskovich .L., Vlasenko .V., Makarov V.P.
Optical arrangement of -170 telescope of «Spektr-UF» Scientific Instrumentation Complex

Vlasenko O.V., Yascovich A.L., Shustov B.M., Abdulkadyrov M.A. et al.
Structural implementation of -170 telescope optical system

Savanov I.S., Shustov B.., Sachkov .., Shugarov .S. et al.
Spectrographs unit of «Spektr-UF» mission

Gomez de Castro A.I., Perea Abarca B., Shugarov .S., Savanov I.S., Sachkov ..
The ISSIS

Shugarov .S., Savanov I.S., Kuzin S.V.
Radiation receivers of «Spektr-UF» mission

Zhupanov V.G., Fedoseev V.N., Golyshko .., Moisheev .. et al.
Functional coating for «Spektr-UF» Scientific Instrumentation Complex optical elements

Tulin D.V., Efremova .N., Plugar S.., Shabarchin .F.
Thermal control system of -170 telescope and scientific instruments

Chulkov I.V., Anufreychik .V., Konovalov .., Timonin D.G., Semenov .V., Nikiforov .V.
Housekeeping complex of -170 telescope

Belyaev B.B., Ulyashin A.I., Kovalev F..
Fine guidance system

Avanesov G.., Belinskaya .V., Voronkov S.V., Stroilov N.., Katasonov I.Yu., Nikitin .V., Shugarov .S.
-170 telescope fine guidance sensors’ system. Results of ground verification

2019 Lavochkin Association - all rights reserved →